Cases

Onmiddellijk vrijlaten en toekenning status zelfmelder

 

In een kort geding aangespannen door Pejman Salim, heeft de voorzieningenrechter een oordeel geveld over de toepassing van de Wet herziening tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) en heeft de onmiddellijke vrijlating van de veroordeelde en toekenning status zelfmelder bevolen.

Boete rookverbod

 

Indien cafés of restaurants aan klanten de mogelijkheid willen bieden om buiten op een overdekte plek te roken, moeten zij ervoor zorgen dat de overdekte ruimte tenminste aan een zijde volledig open is, ongeacht hoe groot de zijde is. Anders riskeert men een boete wegens het niet handhaven van het rookverbod.

Vordering overdracht aandelen

 

Pejman Salim heeft een aandeelhouder van een B.V. (aandeelhouder A) bijgestaan. De andere aandeelhouder (aandeelhouder B) had een groot deel van zijn aandelen verkocht aan aandeelhouder A. De verkoop is vastgelegd in een koopovereenkomst. Aandeelhouder B wilde vervolgens niet leveren, waardoor aandeelhouder A via de rechter om afgifte van de aandelen heeft verzocht bij de voorzieningenrechter.

Incidentele vordering tot tussenkomst 

 ex artikel 217 Rv

Een persoon die geen onderdeel is van een lopende procedure kan met succes een vordering tot tussenkomst indienen indien hij voldoet aan twee voorwaarden: (i) hij moet voldoende belang hebben om zich te mengen in de procedure in verband met eventuele nadelige gevolgen die hij zal ondervinden als gevolg van de uitspraak in de hoofdzaak, en (ii) hij moet stellen dat hij een zelfstandige vordering wenst in te stellen in de hoofdzaak.