Cases

Boete rookverbod

 

Een café-eigenaar had een tent geplaatst op het terras die aan twee kanten voor één-vierde deel open was. Aan de voorzijde was de tent volledig afgesloten. In deze tent mochten klanten roken, omdat de café-eigenaar van mening was dat de tent tot de “open lucht” behoorde. De tent was namelijk aan twee kanten deels open. De toezichthouders waren van mening dat de tent als binnenruimte aangemerkt moest worden en legden een boete van €4.500,- op.

De café-eigenaar was het daar niet mee eens en is in bezwaar en beroep gegaan. De staatssecretaris stelde zich op het standpunt dat het rookverbod niet van toepassing is als één kant volledig vrij en open is. De betreffende tent was aan twee kanten deels open, niet volledig, waardoor de tent niet aangemerkt kon worden als de “open lucht”.

Na de rechtbank heeft ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven de staatssecretaris in het gelijk gesteld. De café-eigenaar moest de boete alsnog betalen.

Indien cafés of restaurants aan klanten de mogelijkheid willen bieden om buiten op een overdekte plek te roken, moeten zij ervoor zorgen dat de overdekte ruimte tenminste aan een zijde volledig open is, ongeacht hoe groot de zijde is. Anders riskeert men een boete wegens het niet handhaven van het rookverbod.

UITSPRAAK

© Pejman Law

Share