Derdengelden

Wij houden zo min mogelijk en zo kort mogelijk derdengelden onder ons via de stichting derdengelden Pejman Law. Met ontvangen derdengelden (en alle handelingen daaromtrent) wordt bijzonder zorgvuldig omgegaan. Dit betekent dat de status van de ontvangst en eventueel gemaakte afspraken over (het tijdstip van) de betaling en verrekening van derdengelden uit de administratie en/of het dossier blijkt. Conform de geldende regelgeving op dit gebied mogen derdengelden uitsluitend worden uitgekeerd aan de rechthebbende, en zodra de gelegenheid zich voordoet. Het is niet toegestaan derdengelden in strijd met hun bestemming te gebruiken.

De advocaat ziet erop toe dat derdengelden als regel rechtstreeks naar de rechthebbende worden overgemaakt. Het kan zijn dat er goede redenen zijn van deze regel af te wijken en voor derdengelden gebruik te maken van de stichting derdengelden. In onze correspondentie vermeldt de advocaat duidelijk dat de derdengelden dienen te worden overgemaakt naar de stichting derdengelden. Mocht de advocaat desondanks derdengelden op de kantoorrekening ontvangen, dan wordt dit zodra de gelegenheid zich voordoet overgemaakt hetzij naar de rechthebbende, hetzij naar de stichting derdengelden. Deze handeling wordt steeds afzonderlijk geregistreerd met vermelding van: - het ontvangen bedrag; - de datum en wijze van ontvangst; - de datum van overmaking; - de begunstigde; - de naam van de behandelend advocaat.

De advocaat kan met de rechthebbende schriftelijk overeenkomen dat derdengelden worden aangewend ter voldoening van een eigen declaratie. Indien de rechthebbende de declaratie binnen een redelijke termijn betwist, vervalt het recht om derdengelden aan te wenden ter voldoening van deze declaratie. Als derdengelden zijn aangewend ter voldoening van een eigen declaratie, bevestigt de advocaat dit schriftelijk aan de rechthebbende.
Betaling van derdengelden kan enkel plaatsvinden wanneer er een dubbele elektronische autorisatie is van minimaal twee bevoegden. 

De bestuurders van de stichting derdengelden zijn: 
•    Pejman Salim, bestuurder
•    Arzu Yandere, bestuurder

Wilt u meer informatie over de stichting derdengelden Pejman Law? Neemt u dan contact met ons op.