Expertise

Conservatoir Beslag

 

Soms is het nodig is dat u beslag laat leggen op het vermogen van uw wederpartij. Zo kunt u bijvoorbeeld gegronde redenen hebben om aan te nemen dat uw wederpartij probeert om zijn vermogen buiten het zicht te stellen of te verduisteren. Met als gevolg dat uw vordering niet meer kan worden voldaan. Denk aan een wederpartij die zijn bedrijven en vastgoed aan het liquideren is of van plan is naar het buitenland te verhuizen.

Een conservatoir beslag zorgt ervoor dat de wederpartij niet meer kan beschikken over dit vermogen. Zo wordt zeker gesteld dat mocht de rechter beslissen dat uw vordering wordt toegewezen, er verhaald kan worden op de wederpartij. Conservatoir beslag kan voorafgaand aan een procedure worden gelegd maar ook tijdens een lopende procedure.

Onze advocaten zorgen ervoor dat uw belang wordt veiliggesteld.

© Pejman Law

Share