Expertise

Exhibitierecht

 

Vaak is het van cruciaal belang dat u over voldoende bescheiden beschikt om uw vorderingen of stellingen te kunnen onderbouwen. Onze advocaten hebben ruime ervaring in bewijsvergaring.

Heeft u bescheiden nodig die zich onder een derde of onder de wederpartij bevinden, en is diegene niet bereid om de bescheiden aan u te verstrekken of om u inzage te geven? Wij helpen u met zogenaamde exhibitievorderingen op grond van artikel 834a RV.

Mocht u van mening zijn dat u zelf geen inzage hoeft te geven over bescheiden die in uw bezit zijn? Ook dan adviseren wij u uiteraard graag en kunnen namens u verweer voeren. 

© Pejman Law

Share