Expertise

Human Rights

 

Wij hechten er waarde aan om vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op pro bono-basis of op pro deo-basys werkzaamheden te verrichten. Dit voor personen en entiteiten die een maatschappelijk belang nastreven en/of een groot persoonlijk belang hebben maar over onvoldoende middelen beschikken voor juridisch bijstand.   

Denk bijvoorbeeld aan:

  • kwesties waarbij fundamentele rechten zoals vrijheid van meningsuiting of discriminatieverbod in het geding zijn;
  • kwesties die bijdragen aan de vervolging of acties tegen mensenrechtenschending en internationale misdrijven zoals genocide en misdaden tegen menselijkheid;
  • het bijstaan van mensen die zich in een schrijnende situatie bevinden. Dit kan uiteenlopende kwesties betreffen tussen burgers onderling (civiele vorderingen), maar ook tegen de overheid (bestuursrechtelijke in- of terugvordering) of strafrecht.

De advocaten van Pejman Law zullen een deel van hun capaciteit aan mensenrechten c.q. pro-bono zaken besteden. Mocht er sprake zijn van capaciteitsoverschrijding zal er selectie moeten worden gemaakt. 

© Pejman Law

Share