Expertise

Kort Geding

 

Mocht u van mening zijn dat u spoedeisend belang heeft bij een tijdelijke beslissing van de rechter (ordemaatregel) en kunt u niet op de uitkomst van een reguliere rechtsgang (die vaak lang duurt) wachten? Dan kunnen wij voor een kort geding aanspannen. 
Denk bijvoorbeeld aan:

  • ontruiming van een woning of bedrijfsruimte waarvan de huur niet wordt betaald of die met spoed ontruimd moet worden wegens overlast;
  • schorsing van een vonnis waartegen hoger beroep is ingesteld;
  • opheffing van beslagen;
  • beëindigen van een onrechtmatige situatie zoals een blokkade van een bankrekening, het verwijderen van camera’s die de privacy van anderen schenden;
  • verbieden van handelingen die onrechtmatig zouden zijn zoals ontruimen van een woning, uitleveren van een opgeëiste persoon;
  • het vorderen van handelingen die uit hoofde van de rechtsverhouding tussen partijen verricht moeten worden zoals nakoming van een overeenkomst, afgifte van zaken en goederen en onmiddellijke in vrijheidstelling van een gedetineerde, heraanbesteding van een opdracht;
  • afgifte en/of inzage geven in bescheiden waarbij u een rechtmatig en spoedeisend belang heeft.

© Pejman Law

Share