Expertise

Schade en Aansprakelijkheid

 

Pejman Law verleent juridische bijstand op het gebied van contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid. Hieronder vallen onder meer:

  • Onrechtmatige daad
  • Nakoming en ontbinding van verbintenissen
  • Schadevergoedingsacties
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Incassoprocedures
  • Letselschade

In eerste instantie zullen wij het probleem samen met u analyseren en uw kansen en risico’s inschatten en eventueel voor u onderhandelingen voeren. Mocht blijken dat partijen er onderling niet uitkomen, zullen wij u bijstaan en vertegenwoordigen in een civiele procedure.

© Pejman Law

Share