Pejman Law

Betrokken, strategisch en innovatief

Onze advocaten hebben inlevingsvermogen en fungeren als uw vertrouwenspersoon. Door de juridische vraag vanuit diverse invalshoeken en met onze brede kennis van rechtsgebieden te beschouwen, komen we tot innovatieve strategieën, oplossingen en adviezen. Bij onze advisering houden wij rekening met de laatste rechtswetenschappelijke ontwikkelingen. Deze ‘out-of-the-box’ aanpak is de kracht van Pejman Law en vergroot de kans op een goed resultaat. 

Pejman Law is zich bewust van de positie van de advocatuur binnen de democratische rechtstaat en de rol die advocaten daarin dienen te vervullen. Naast onze commerciële praktijk zijn onze advocaten maatschappelijk betrokken. Wij hechten er waarde aan om vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op pro bono-basis of pro deo-basis werkzaamheden te verrichten. Dit voor personen en entiteiten die een maatschappelijk belang nastreven en/of een groot persoonlijk belang hebben maar over onvoldoende middelen beschikken voor juridisch bijstand.   

mr. Pejman Salim

Advocaat, civiel recht & strafrecht

p.salim@pejmanlaw.nl